Praca konstruktora w TopSolid Wood

Do biura konstrukcyjnego wpłynął kolejny temat do opracowania.  Pod pojęciem opracowania w tym przypadku należy rozumieć, przełożenie projektu  wykonanego i powierzonego przez projektanta na „język” rysunku technicznego, który to rysunek jest z kolei zrozumiały dla ekipy stolarskiej realizującej fizycznie ów temat oraz na przygotowaniu programów CAM na maszyny CNC.

Projektant w swej pracy (której efekt jest często w postaci ograniczonej do rzutów prostokątnych i czasami wizualizacji) skupia się na przedstawieniu koncepcji oraz kolorystyki zaprojektowanego wyposażenia meblowego danego obiektu. Wszelkie kwestie techniczne pozostają niesprecyzowane.  Zabudowa meblowa ma „wyglądać”, a to jak ten wygląd osiągnąć jest już w gestii konstruktora.

Przykład projektu (wizualizacja)

 

Przykład projektu (wizualizacja)

 

Zdarza się również, że projektant ogranicza się do przesłania projektu w wersji  elektronicznej  w postaci modelu lub płaskiego rzutu zapisanego w pliku wektorowym.  TopSolid Wood umożliwia wczytanie szerokiego wachlarza plików.

Pliki, jakie można zaimportować.

 

I właśnie na tym etapie zostaje do realizacji projektu włączony konstruktor. Jego głównym orężem poza oczywiście wiedzą i doświadczeniem jest oprogramowanie  TopSolid Wood, czyli program, w którym przygotowuje wirtualny mebel.

Konstruktor często już na początku swojej pracy staje na przeciwko wielu niewiadomym. Główną z nich jest nieznajomość wymiarów  gabarytowych mebla. Spowodowane to jest niemożliwością zmierzenia pomieszczenia, do którego dany mebel jest przeznaczony. Dzięki parametryzacji w jaką  wyposażony jest TopSolid Wood, ta nieznajomość wymiarów nie stoi na przeszkodzie w procesie przygotowywania dokumentacji produkcyjnej.  Dzięki parametryzacji można zaoszczędzić sporo czasu, co z kolei wpływa na wydajność pracy konstruktora a zarazem obniża koszt przygotowania dokumentacji.

W praktyce konstruktorskiej często też zdarza się tak, iż projekt „żyje” własnym życiem. Objawia się to tym, że pomimo tego, iż projektant przekazał projekt do realizacji, wprowadza w nim zmiany. Parametryzacja umożliwia wygodną i szybką aktualizacje przygotowywanego modelu o zmiany naniesione przez projektanta.

Dzięki narzędziu „indeks korekt”  istnieje możliwość dodawania do modelu informacji o każdej wprowadzonej przez projektanta zmianie, co ułatwia powrót do poprzedniej wersji modelu w przypadku wycofania zmiany przez projektanta.

W oprogramowaniu TopSolid Wood mebel nie jest rysowany na zasadzie nie połączonych ze sobą w logiczny sposób odcinków i figur płaskich czy też brył , lecz jest tworzony wirtualny mebel z przypisanym do każdego elementu składowego mebla materiałem (jego właściwościami fizycznymi), wyposażony w okucia, oraz narzuconymi procesami produkcyjnymi.

Dzięki temu można uzyskać informacje o wadze mebla, co jest z kolei niezbędne podczas planowania wysyłki drogą morską czy też powietrzną.

Fragment tabliczki rysunkowej z komórką WAGA

 

Wyposażenie w okucia wirtualnego mebla automatycznie generuje otwory i frezowania. W ten sposób przygotowanie programów CAM jest po prostu szybsze od tradycyjnego pisania programu bezpośrednio na maszynie CNC oraz ponadto eliminuje możliwość pomyłki.

TopSolid Wood dostarcza też listę elementów składowych mebla w postaci tabeli, którą można zaimportować do programu typu arkusz kalkulacyjny w celu dalszej obróbki informacji.

Poniższe zdjęcia przedstawiają dokumentacje produkcyjną wykonaną na podstawie projektu (zdjęcia powyżej). Meble stanowią wyposażenie sklepu z elektroniką. Projekt  jest realizowany przez firmę LTR1 dla firmy GREEN CELL.

Zdjęcia z modułu modelowania pokazują okucia, i wygenerowane przez nie otwory i gniazda

 

Pokazana powyżej realizacja od strony produkcyjnej wymagała kooperacji z firmą z branży ślusarskiej.  Po stronie ślusarza było wykonanie stelaża do stołu oraz wieszaków.

Rysunki w postaci pliku *.pdf  zostały wydrukowane z modułu draft i wysłane pocztą elektroniczną.

Rysunek stelaża metalowego stołu

Słowem podsumowania, wykorzystując TopSolidWood konstruktor mebli nie ma ograniczeń w modelowaniu zaawansowanych brył oraz przy projektowaniu procesów obróbki elementów na maszynach CNC. Ponad to na każdym etapie pracy, konstruktor ma dostęp do informacji o koszcie wytworzenia konstruowanego mebla na podstawie ilości materiału oraz okuć użytych w meblu.