Nowości Topsolid Wood 2017 , inżynierze strzeż się.

Od wersji 2017 interfejs uległ lekkiej modyfikacji.

Strona startowa została podzielona na 3 kolumny : Nowe dokumenty , historie ostatnio otwieranych dokumentów oraz pomoc ( która zawiera linki do wybranych filmów z Youtube oraz skrótów do dokumentów pdf –  Nowości w Topsolidzie ).

Pasek „Alfa” został podzielony na 3 zakładki: powiadomienia , parametry i pomiary. Wysokość nie jest już sterowana ilością wierszy ale jak i poboczne paski rozciągalne dowolnie myszką. Daje nam lepszą możliwość wczytania się w komunikaty z Topsolida – jeśli jest ich wiele – dodatkowo opcja „Auto Hide” pozwala zaoszczędzić miejsce. Jednak najlepszą opcja jest „Floating” – czyli wyciągnięcie formularza z ekranu Topsolida i umieszczenie go poza jego obrębem , nawet na drugim monitorze.

Po otwarciu nowego pustego dokumentu od razu rzuca się w oczy zakładka dokumentu nad obszarem do modelowania. Przy większej ilości zakładek pojawia się kontekstowe menu pozwalające na podział dokumentów na grupy – co skutkuje podzieleniem ekranu pionowo lub poziomo. Wygodne rozwiązanie gdy zależy nam na modyfikowaniu komponentów i obserwowaniu reakcji złożenia.

Reasumując zwiększono konfiguralność  interfejsu , użytkownik ma teraz dużą swobodę w ustawieniu do swoich potrzeb wszystkich pasków i okien – opcja grupa tylko wprowadza większy porządek.

Poniżej wizualizacje z TopSolid wykorzystujące moduł „Imagine”: