Inżynier freelancer – wolny strzelec z Topsolid-em.

English version – link.

 

Inżynier z Topsolid może być wolnym strzelcem. Obecny rynek freelancerów jest ogromny i niema ograniczeń co do zasięgu ,sfery usług. Takie rozwiązanie , zatrudnienie freelancera umożliwia danej firmie wyjść obronną ręką z ogromu pracy jakiej sama kadra nie jest w stanie przerobić. Istnieją też firmy nie posiadające swojego biura konstrukcyjnego i często korzystają z zewnętrznej grupy inżynierów. Odciążenie biura , przekazanie części lub całego projektu ( części konstrukcyjnej ) na zewnątrz pozwala złapać drugi oddech. Oczywiście ważne jest w jakim środowisku pracuje dana firma. Rysunki / modele  przygotowywane przez freelancera powinny być w tym samym systemie.
Przykład jakim chce się posłużyć by pokazać stronę techniczną takiej współpracy w środowisku Topsolid – to projekt realizowany przez firmę De Tender ( link ) z Belgi przy którym miałem przyjemność pracować jako konstruktor.

Moja praca polegała na za modelowaniu i stworzeniu draftów 15 brył , na bazie rysunków dostarczonych przez architekta. Dokumentacja była po holendersku z odręcznymi uwagami po angielsku. Zestaw zawierał nietypowe bryły , wszystkie do zabudowy w obiekcie szkolnym.

Zawsze na początku staram się zrozumieć, poznać cały projekt. Nie zaczynam od jednego mebla lecz od wszystkich. Bryła po bryle analizuje kolejne rysunki. Wyszukuje części wspólne – może jakieś przyszłe uniwersalne komponenty. Wypisuje listę użytych przez architekta materiałów – co później skróci czas szukania tekstur dla stworzenia materiałów w Topsolid-zie.

Z przemyślaną konstrukcję mebli, szukam akcesoriów , których nie znalazłem w swoich zasobach. Najlepiej szukać gotowych rozwiązań , więc posiłkowałem się między innymi stronami:

Hafele , Hettich

To jest ten czas kiedy jako konstruktor analizuje projekt , robię swoje notatki, uwagi na rysunkach klienta. Nie zaczynam nigdy od modelowania ale od poznania projektu. Pozwala mi to później unikać dużych poprawek , błędów w parametryzowaniu mebli , przyspiesza samo późniejsze modelowanie – tworzenie brył.

W przypadku nowego klienta jednym z pierwszych moich kroków , było przygotowanie Topsolid-a pod tą współpracę. Stworzyłem osobne foldery CONFIG oraz GROUP, do których wgrywałem szablony plików DRAFT ( firmy De Tender ). Tak przygotowaną konfiguracje w Topsolid-zie uruchamiamy odpowiednio przygotowanym skrótem do programu. Poniżej pełna ścieżka:

 

C:\Missler\V619\bin\top619.exe -eTOPGROUP=”D:\_TOPSOLID\Group_6_19_freelance” -eTOPCONFIG=”D:\_TOPSOLID\Config_6_19_freelance”

Przygotowanie miejsca na dysku / zasobie sieciowym – pod strukturę katalogów mnie właściwą oraz stworzenie uniwersalnego szablonu pliku top – dokumentu design to ostatnie kroki przed modelowaniem. Tutaj już procentuje wcześniejsze wnikanie w projekt – znam typy obrzeży , nazwy użytych laminatów i tworze do nich odpowiednią kodyfikacje.

Tak przygotowany zacząłem modelować w Topsolid-zie pierwsze pod-złożenie. Potem kolejne , aż do zamknięcia pierwszej bryły.

Struktura samego złożenia ma znaczenie na odwzorowanie w drafcie. Nie chodzi o nazewnictwo pod-złożeń – choć to też ma znaczenie w przejrzystości drzewka pliku top.

Często tworze drafty dopiero po ukończeniu kilku brył. A jeśli modelowanie idzie sprawnie , kontynuuje następne meble i drafty zostawiam na koniec.

Ma to kilka zalet. Drafty zazwyczaj będą miały podobne opisy , detale , obrazy referencyjne. Łatwiej się wtedy przemieszczać tylko między draftami. Często są to też kopie draftów z podmienionymi modelami. Dokumentacja płaska staje się bardziej jednolita. Wykonuje te same czynności : widok główny , pomocniczy , tutaj detal, wymiarowanie , zmiana danych w tabelce rysunku itd.

W jednej z podstron drafta pokazuje zawsze rozbicie bryły na poszczegolne składowe – co pozwala produkcji łatwiej zrozumieć moją myśl przewodnią . Jak i łatwiej jest puścić taki materiał do cięcia na piłę panelową w sekcjach.

Osoba generująca BOM-a z pod-złożeń może korzystać z właściwości – atrybutów Topsolida dla generowania indywidualnych nazw elementów. Wtedy produkcja , niema problemu z posortowaniem elementów i przyporządkowaniem ich do danej sekcji mebla.

Samo tworzenie mebla , jego podzespołów w wielu przypadkach było niewystarczające , tak więc za modelowałem , sceny , otoczenie w jakich meble były montowane. To jest właśnie miejsce gdzie sterowniki pod-złożeń wiodą prym. „Pomiar z natury” – przekazuje wymiar do modelu gdzie mebel dostosowuje kształt , liczbę elementów , rozmiar do nowych parametrów. Zwykłe wykorzystanie Topsolid 🙂

Dodatkowo na bazie stworzonych przeze mnie modeli tworzyłem proste wizualizacje w Blenderze do łatwiejszej dyskusji z klientem. Topsolid eksportuje pliki do kilku rozpoznawanych formatów CAD ( między innymi AutoCAD , Inventor ) i mesh ( STL , obj , vrlm itd.). Poniżej, kilka szybkich renderów ( Blender 2.8 ), próbki wykończenia elementów ( do decyzji klienta ) , proste wizualizacje całej sceny:

Format rysunku w jakim z klientem prowadziliśmy projekt z początku to były pdfy -draftów. Tutaj każdy konstruktor ma swój sprawdzony exporter do pdfa – BullZIP , PDFcreator , doPDF itd.

Topsolid pozwala na zapisywanie nawet pdfów 3D – umożliwiają one oglądanie całej bryły , a nawet wyłączanie poszczególnych elementów. Programem otwierającym dokument PDF musi być wtedy Adobe Acrobat Reader.

Inną metodą , formą dialogu może być Topsolid Viewer. Tutaj odsyłam do artykułu [TOPSOLID VIWER ENG]

By przekazać do klienta cały projekt w Topsolidzie – po zatwierdzeniu draftów / pdf – wykorzystałem narzędzie exportu.

Taką wygenerowaną paczkę modeli ,tekstur, danych , najczęściej pakuję programem 7z i wysyłam poprzez portal wetransfer.com. Klient po zgraniu danych musi już tylko zaimportowac projekt do swojego systemu z Topsolid.