Port Lotniczy – 01 Wprowadzenie

Zacząłem od kartki papieru i ołówka. Najpierw powstał prosty szkic, schemat funkcjonalności. Potem zależności miedzy strefami. Pierwsze kroki były bardziej poszukiwaniem kształtu, ciekawej geometrii, ale czy funkcjonalnej? Ponieważ to było za mało, poświęciłem sporo czasu na badania. Choć właściwie to przeglądniecie innych realizacji na świecie, szukanie artykułów, trendów, wniosków oraz ludzi ze środowiska. Sam ten proces niezbędny przy tworzeniu czegoś od podstaw, dał mi nie tylko mnóstwo szczegółowych informacji na tematy, o których istnieniu nie wiedziałem, ale pokazał też organizm, który boryka się z problemami i szuka nowych rozwiązań.

Kolejne dni to sporządzanie notatek, wyciąganie wniosków. Pierwsze szkice niektórych funkcjonalności i rozwiązań. Wreszcie finalny rysunek mojego portu lotniczego typu AFO (All From One).

Teraz mogłem włączyć Topsolid i zacząć modelować.

W założeniach mojego projektu chciałem stworzyć obiekt lub budynek, przy którym obok samolotów na paliwo jest miejsce dla energii odnawialnej. Jednostkę na tyle wystarczalną i odciętą od dostaw paliw oraz energii na ile to możliwe. Jak widać poniżej transport do i  z lotniska to wyłącznie kolej typu „Bullet”(z nawrotem, nie przelotowa) i taksówki (samochody elektryczne).

Wszystkie te pojazdy wraz z kolejką „od bramek do samolotu” (gate train) wymodelowane w TopSolid umieściłem w bibliotece w odpowiedniej rodzinie. Biblioteka Vehicles to jedna z wielu, które zacząłem tworzyć na potrzeby tego projektu.

Używając takich funkcjonalności jak „Predefiniowane Pozycjonowanie”, katalog wariantów oraz publikacje powierzchni zwiększyłem wydajność nowych komponentów. Dodatkowo sterowniki jakie daje producent rozwiązania wraz z swoim oprogramowaniem pozwalają utworzyć wiele instancji tego samego modelu/komponentu w różnych gabarytach i wariacjach.

Stworzenie takiej biblioteki musi odbywać się w sposób przemyślany. Pierwszy szkielet tworzymy na sucho. Tj. na kartce papieru lub w notatniku na komputerze. Proces ten pozwoli uniknąć w przyszłości przebudowy biblioteki lub przenoszenia kolidujących komponentów. Przemyślana struktura pozwala na rozplanowanie poszczególnych jej części pomiędzy zespoły inżynierów oraz zaplanowanie ich w czasie.

Modelowanie bryły portu lotniczego to wspieranie się notatkami, szkicami i całą gamą narzędzi TopSolid’a do modelowania bryłowego i powierzchniowego. Ponieważ bardziej tworzyłem obiekt, który ma spełniać założone funkcjonalności niż przepisy, za modelowałem obiekt z dużymi uproszczeniami.

Mając bazową bryłę lotniska mogłem doprecyzować strefy lotniska i obiekty. Stworzyłem drafty (płaskie rysunki) poziomów, ich wydruki, na których mogłem rozplanować na „brudno” kolejne kroki.

Teraz należy kontynuować tworzenie biblioteki i powoli zacząć uzbrajać port lotniczy w akcesoria oraz obiekty. Całość bryły lotniska została podzielona na przestrzenie robocze, co umożliwia kooperacje kilku osób nad jednym złożeniem w kilku miejscach na raz.

Poniżej znajduje się krótki film na temat mojego projektu, do którego obejrzenia serdecznie zapraszam.